Kadra
NAUCZYCIEL KSZTAŁCENIA SŁUCHU I RYTMIKI


mgr Agnieszka Witki – absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki, specjalizacja: teoria muzyki oraz dwustopnio wych studiów o kierunku Zarządzanie i Marketing na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Nauczyciel mianowany z doświadczeniem pedago gicznym i osiągnięciami uczniów w licznych konkursach. Śpiewa w Chórze Kameralnym „Astrolabium” WSB w Toruniu, (sukcesy m.in. 2006 r. Neuchatel (Szwajcaria) – II m. w międzynarodo- wym konkursie chórów; 2007 r. Wenecja (Włochy) – I m. w kategorii chórów mieszanych na międzynarodowym festiwalu chóralnym Musica Mundi). Współpracuje z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy przygotowując referaty w ramach sesji naukowych.


NAUCZYCIEL TEORII I BALETU


mgr Aneta Wojciechowska – absolwentka Akademii Muzycznej im. A. Moniuszki w Gdańsku na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. Udział w Międzynarodowym Kongresie Rytmu w Instytucie E. Jaques-Dalcroze’a w Genewie. Liczne warsztaty i seminaria metodyczne w zakresie nauczania rytmiki. Doświadczenie zawodowe: praca w przedszkolach, szkołach publicznych i szkołach muzycznych w Gdańsku, Sopocie, Gdyni.


NAUCZYCIEL GRY NA GITARZE


mgr Adam Skrętny – absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku: Edukacja artystycznej w zakresie sztuki muzycznej i aktualnie student Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku na Wydziale Instrumentalnym – gitara klasyczna. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia w klasie gitary. Jest wykładowcą na Uniwersytecie w Bydgoszczy oraz muzykiem z wieloletnim doświadczeniem scenicznym. Laureat wielu konkursów gitarowych a obecnie twórca autorskich projektów muzycznych. Muzyk działający, w różnych stylach muzycznych, współpracujący z licznymi zespołami, np.: White Garden, Asyż, Tric Magnez.


NAUCZYCIEL GRY NA GITARZE


mgr Mateusz Kurek – muzyk, multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, producent, wydawca, absolwent 5-letnich studiów na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach na kierunku jazz i muzyka estradowa w zakresie gry na gitarze. Laureat wielu konkursów – w tym Jazz Juniors'97 i 2-krotnie Międzynarodowego konkursu gitarzystów jazzowych „Guitar City”. Współpracuje m.in. teatrem im. W. Horzycy w Toruniu, prowadzi własną orkiestrę jazzowo-rozrywkową „Q-rek Bend”. Jest autorem własnej metody dydaktycznej w zakresie nauki improwizacji w muzyce, opartej na badaniach Jerry'ego Bergonzi, która zawarł w opracowaniu: „Jak mówić poprzez instrument? Metoda nauki światowej improwizacji”.


NAUCZYCIEL GRY NA SKRZYPCACH


mgr Magdalena Pałgan – absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na wydziale instrumentalnym, specjalność gra na skrzypcach. Uczestniczyła w wielu kursach mistrzowskich solistycznych i kameralnych w Łańcucie, Żaganiu i Bydgoszczy. Zdobyła trzecią nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Dolnym Kubinie na Słowacji, a także była finalistką Międzynarodowego Konkursu współczesnej Muzyki Kameralnej w Krakowie, w kategorii solista i zespół. Była koncertmistrzem orkiestry kameralnej Accademiadell’Arco. Obecnie współpracuje z Capellą Bydgostiensis, zespołem muzyki dawnej Illo tempore oraz z orkiestrą im. Johanna Straussa.


NAUCZYCIEL GRY NA FORTEPIANIE


mgr Michał Kuzimski – absolwent 5-letnich studiów na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na kierunku instrumentalistyka w zakresie gry na fortepianie. Laureat XXVII konkursu na stypendia artystyczne Towarzystwa im. F.Chopina w Warszawie i II nagrody w IV Ogólnopolskim Konkursie im. F. Liszta we Wrocławiu. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. Do 2003 roku związany z macierzystą uczelnią. Obecnie jest pracownikiem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gdzie zatrudniony jest na stanowisku asystenta w Katedrze Dydaktyki Fortepianu. Koncertował w wielu miastach Polski oraz poza granicami (Niemcy, Włochy, Rosja).


NAUCZYCIEL GRY NA FORTEPIANIE


mgr Daria Kożewnikowa - absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy Wydział Instrumentalny, specjalność: gra na fortepianie. Liczne kursy i konkursy, m.in. Warsztaty Pianistyczne w Warszawie w latach 2003 - 2005 r. Beskidzkie Warsztaty Pianistyczne w Rycerce Górnej w 2004. Udział w Koncercie finałowym XXX Międzynarodowego Mistrzowskiego Kursu Pianistycznego Dusznikach Zdroju.


NAUCZYCIEL GRY NA FORTEPIANIE


mgr Rafał Dobrzyński - absolwent Akademii Muzycznej im. F Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie fortepianu Ewy Pobłockiej. Jego działalność wybiega poza ramy muzyki klasycznej. Współpracuje z wieloma zespołami jazzowymi od duetów po kwartety i kwintety jazzowe. Finalista tegorocznego Konkursu Improwizacyjnego w ramach Festiwalu "Transatlantyk" w Poznaniu. Pianista koncertujący w kraju jak i za granicą, m.in. Kontrakt z Kompanią "Royal Carribean". Współpracuje z macierzystą uczelnią, Operą Nova, Orkiestrą Kameralną w Toruniu, Filharmonią Pomorską oraz Capellą Bydgostiensis. Od tego roku związany również z Zespołem Szkół Muzycznych im. K. Szymanowskiego w Toruniu.


NAUCZYCIEL ŚPIEWU


mgr Marcin Chudziński - absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, specjalność: Edukacja artystyczna w zakresie - edukacja muzyczna i pieśniarstwo. Wielokrotny laureat Szansy na Sukces, zwycięzca SuperDebitów Opole 2011.