UCZYMY AUDIOWAĆ... CZYLI MYŚLENIA DŹWIĘKAMI

Od września 2012 roku OFERTA EDUKACYJNA - "UCZYMY AUDIOWAĆ" rozszerzona zostaje o zajęcia z najmłodszymi dziećmi wymagającymi dodatkowego wsparcia. Powstaną dodatkowe grupy!!!
Muzyka stanowi istotne miejsce w życiu człowieka, zwłaszcza w wieku dziecięcym, gdyż może działać wychowawczo. Bywa środkiem komunikacji, szczególnie wtedy, gdy kontakt jest utrudniony. Przez muzykę dzieci potrafią wyrazić swoje uczucia i samych siebie. Muzyka pozytywnie oddziałuje na psychikę, funkcje wegetatywne i czynności układów funkcjonalnych. Muzyka jest znakomitym terapeutą, który zmierza do korekcji zaburzeń, usunięcia napięć psychofizycznych. Proponujemy zajęcia, które wpłyną korzystnie na Państwa pociechy. W kontakcie z muzyką wszyscy są równi. Muzyka może zmienić stan aktywności systemu nerwowego, szybkości krążenia krwi, obniża próg wrażliwości zmysłów, pobudza uczucia, emocje i wyobraźnię. Pozwala zapomnieć o problemach, ukierunkowuje na odczuwanie zadowolenia, szczęścia. Tańcem, śpiewem, rekwizytami, kolorem, współpracą z innymi muzykami przekonamy, że dzieci potrzebujące więcej opieki zobaczą i poczują muzykę włączając wszystkie zmysły i angażujące swoje ciało. Wspólnie spróbujemy pokonać bariery intelektualne, emocjonalne, charakterologiczne i motoryczne. Razem postaramy się wejść w świat muzyki, gdzie nie ma zła i chorób, w świat przepełniony dobrem i miłością.
Można uczyć muzyki od momentu narodzin. Szkoła wprowadziła od 1.09.2011 r. zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych oparte na programie „Uczymy dzieci audiować” metodą Edwina E. Gordona. Koncepcja ta opiera się na audiacji – myśleniu dźwiękami, zdolności do ich słyszenia i rozumienia. Z nauczaniem muzyki dzieje się podobnie jak w nauce języka, udowodnił E.E. Gordon będący zarówno pedagogiem, psychologiem jak i muzykiem - najpierw dzieci uczą się słuchać i mówić, gromadząc słownictwo, potem czytać i pisać. Bardzo ważny jest etap przygotowania dziecka do odbioru oraz rozumienia dźwięków otoczenia. W proponowanej metodzie pracy na zajęciach umuzykalniających nauczyciel inspiruje maluchy zarówno do słuchania, jak i poruszania się, gromadzenia dźwięków muzycznych, reagowania głosem, naśladowania śpiewu, rozpoznawania i przyswajania śpiewanych dźwięków oraz koordynacji śpiewu czy recytowania z oddychaniem i ruchem. Pierwszy miesiąc zajęć cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Powstały cztery grupy zróżnicowane wiekiem i... tworzą się następne - ZAPRASZAMY. Zajęcia prowadzi pani Lucyna Śmieszek - absolwentka studiów licencjackich UKW w Bydgoszczy i studentka UMK Toruń.
Koszt zajęć - 17 zł x ilość zajęć w miesiącu
.PLAN ZAJĘĆ od września dostępny w sekretariacie